International Relations Office Thaksin University
 
Announcement
เริ่มแสดง :: 4 ส.ค.63 ถึงวันที่ 9 ต.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ทุนฟุลไบรท์
 
     

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดให้ผู้สนใจสมัครรับทุน 2 โครงการ

1. ทุนภายใต้โครงการ 2021 Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) เป็นทุนเพื่อไปสอน ทำวิจัยหรือดำเนินโครงการด้านวิชาการที่สถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน สำหรับอาจารย์หรือนักวิจัยชาวไทย

2. ทุนภายใต้โครงการ 2021 Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS/JRS-TRF) เป็นทุนวิจัยสำหรับทำวิทยานิพนธ์ที่สถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 6 เดือน สำหรับนักศึกษาชาวไทยที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษาไทย และระยะเวลา 6-12 เดือน สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกโครงการกาญจนาภิเษก (คปก.) ที่ผ่านการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นแล้ว ยกเว้นรายวิชาวิทยานิพนธ์

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fulbrightthai.org/programs/now-open-thai/ สมัครภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2563

รายละเอียดเอกสารแนบ