International Relations Office Thaksin University
 
Announcement
เริ่มแสดง :: 17 มี.ค.63 ถึงวันที่ 5 มิ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2564
 
     

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นต้น จำนวน 1 - 3 คน เข้าแข่งขันกับผู้สมัครทั่วโลก ทุนนี้สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 10-12 เดือน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fulbrightthai.org ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2563

รายละเอียดเอกสารแนบ